เทคนิคการฝึกเชิงชนให้เป็น ไก่ชนเงินล้าน

By | September 13, 2016

z16-635x325หากเปรียบกีฬาไก่ชนเป็นกีฬาประเภทหนึ่งของมนุษย์ และไก่ชนก็เปรียบเหมือนนักกีฬาสักคนที่จะต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แข็งแกร่ง มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเชิงกีฬาตามแบบฉบับของ ไก่ชนเงินล้าน ให้ได้นั่นเอง แต่ไก่ชนไม่เหมือนกันนักกีฬาเพราะไก่ชนแต่ละตัวล้วนมีเชิงชนที่ชำนาญแตกต่างกัน และเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เหมือนนักกีฬาทั่วๆไปได้ ดังนั้นผู้ฝึกไก่ชนจึงควรมีความช่างสังเกตควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคและวิธีต่างๆในการฝึกซ้อมไก่ชนให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นได้นั้นเอง

การฝึกปล้ำในระยะแรกควรหาเชิงชนที่ไก่ถนัดให้เจอ

ในการฝึกปล้ำไก่ในช่วงแรกๆนั้น ควรหาคู่ปล้ำที่อายุและขนาดใกล้เคียงกันมาฝึก เพราะไก่ยังใหม่สนามอยู่มาก หากเลือกไก่ช่วยฝึกที่มีขนาดหรืออายุมากกว่าอาจทำให้ไก่ที่เราต้องการฝึกถอดใจหรือขยาดจนไม่ยอมถูกฝึกอีกต่อไปได้ และในการฝึกปล้ำในระยะแรกนี้ควรสังเกตว่าไก่ชนตัวที่เราต้องการฝึกมีความถนัดในเชิงชนประเภทใดบ้าง เป็นลักษณะเชิงบนหรือเชิงล่าง เป็นลักษณะวิ่งเข้าใส่หรือเป็นประเภทถอยออกมาตั้งหลักดูเชิงคู่ต่อสู้ก่อน เป็นต้น และยังรวมถึงการสังเกตดูนิสัยใจคอของไก่ที่จะทำการฝึกตัวนั้นๆด้วยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร มีความเป็นนักสู้หรือไม่ ดังนั้นในช่วงแรกของการปล้ำจึงถือเป็นช่วงพื้นฐานของทั้งไก่ชนและผู้เลี้ยงในการสร้างวิธีและแนวทางในการฝึกครั้งต่อๆไปนั้นเอง เพราะการฝึกที่ดีความเสริมจุดเด่นและลดจุดด้อยให้กับเชิงชนของไก่ตัวนั้นๆ

การฝึกปล้ำในช่วงท้ายๆก่อนขึ้นสังเวียน เป็นช่วงปลุกวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชน

ในการฝึกปล้ำตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป เป็นการเน้นที่วิญญาณความเป็นนักสู้ และความแข็งแกร่งของไก่ ต้องฝึกปล้ำ 3-4 ยกต่อครั้ง และควรติดปลายนวมและสวมนวมเอาไว้ เพื่อป้องกันการเจ็บตัวของไก่ก่อนเวลาอันควร เพราะในการฝึกปล้ำตั้งแต่ครั้งที่ 5 ขึ้นไปนั้น ไก่ควรจะเริ่มมีความชำนาญจนสามารถตีได้แรง และแม่นยำแล้ว จึงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันไว้ด้วย หากในการฝึกปล้ำไก่ชนสามารถเอาชนะได้ภายใน 1 – 2 ยกถือว่าดีมาก แต่หากชนะภายใน 3 – 4 ได้ก็ถือว่าไก่มีความพร้อมในการขึ้นสังเวียนแล้ว แต่หากยังไม่สามารถทำได้ถือว่าไก่ตัวนั้นยังมีฝีมือไม่ถึง อาจต้องฝึกความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปเล่นรองในบ่อนต่อไป หรือหากพิจารณาแล้วเห็นว่าไปไม่ถึงหรือไก่ไม่สามารถพัฒนาฝีมือไปมากกว่านี้อีกแล้ว ก็อาจปลดมาเป็นไก่คู่ฝึกแทนต่อไปได้

บันทึก

บันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *